สรุปเหตุบรรเทาสาธารณภัยประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562