27 มี.ค.หยุดวิ่งเรือโดยสารคลองแสนแสบ


บริษัท ครอบครัวขนส่ง ประกาศ เรือโดยสารคลองแสนแสบจะหยุดวิ่ง ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
.
https://bit.ly/2WJlmXj