27 มี.ค.งดละหมาดทั่วประเทศ


สำนักจุฬาราชมนตรี ออกประกาศเพิ่มเติมให้มัสยิดทั่วประเทศ งดการละหมาดญะมาอะห์ และการละหมาดวันศุกร์ ก็งดเช่นกัน เริ่มตั้งแต่ 27 มีนาคม เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และขอให้งดกิจกรรมทุกประเภททั้งในและต่างประเทศ

 

ร่วมด้วยช่วยกัน ช่วยเหลือทุกความเดือดร้อนโทรสายด่วย1677