28 มี.ค.เรือด่วนเจ้าพระยาหยุดให้บริการ


ประกาศจากเรือด่วนเจ้าพระยา แจ้งหยุดให้บริการเรือโดยสารทุกธงเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

 

ร่วมด้วยช่วยกัน ช่วยเหลือทุกความเดือดร้อน โทรสายด่วน1677