สรุปเหตุบรรเทาสาธารณภัย ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2563