รายงานสภาพอากาศพื้นที่กรุงเทพมหานคร


เวลา 11.00 น. รายงานสภาพอากาศพื้นที่กรุงเทพมหานครฝนเล็กน้อยสลับปานกลางเขตลาดกระบัง หนองจอกต่อเนื่อง อ.บางน้ำเปรี้ยว เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ //ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กทม.

#ศูนย์วิทยุพระราม199