ซ้อมแผนดับเพลิงเบื้องต้นและซ้อมแผนอพยพหนีไฟ


วันนี้ ( 16 กันยายน 2563 ) เวลานี้ - 16.00 น. บริษัท ทีเอที เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหสนคร จะมีการซ้อมแผนดับเพลิงเบื้องต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ
#ศูนย์วิทยุพระราม199