ซ้อมแผนดับเพลิงเบื้องต้นและซ้อมแผนอพยพหนีไฟ


วันนี้ (17 ตุลาคม 2563) เวลา 12.00 น. - 16.00 น. อาคารศุภาลัย ปาร์ค ซอยพหลโยธิน 21 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จะมีการซ้อมแผนดับเพลิงเบื้องต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ

#ศูนย์วิทยุพระราม199