สรุปเหตุบรรเทาสาธารณภัย ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2563