รายงานสภาพอากาศพื้นที่กรุงเทพมหานคร


เวลา 23.30 น. รายงานสภาพอากาศพื้นที่ กทม.ฝนเล็กน้อย-ปานกลางปกคลุมพื้นที่ฝั่งพระนครตอนล่าง ฝั่งธนบุรีตอนล่าง ต่อเนื่อง จ.สมุทรปราการ เคลื่อนทิศตะวันตกค่อนทางเหนือ //ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กทม. 
#ศูนย์วิทยุพระราม199