รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ จอดเสีย ถนนฉลองกรุงขาออก


09:57 รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ จอดเสีย ถนนฉลองกรุงขาออก บริเวณบนสะพานข้ามคลองลำกอไผ่ ขวางทุกช่องทาง อยู่ระหว่างรอรถยกมาดำเนินการ การจราจรติดขัด


ข้อมูล ...JS100  Cr.suriyan


ร่วมด้วยช่วยกัน ช่วยเหลือทุกความเดือดร้อน โทรสายด่วน 1677 หรือ Inbox FB...https://www.facebook.com/ruamduay/