ซ้อมแผนดับเพลิงเบื้องต้นและซ้อมแผนอพยพหนีไฟ


วันนี้ ( 23 กุมภาพันธ์ 2564 ) ตั้งแต่เวลานี้ ถึงเวลา 12.00 น. ท่าอากาศยานดอนเมืองจะมีการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงเบื้องต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ บริเวณ ทิศใต้ท้ายสนามบินดอนเมือง จะมีกลุ่มควันและเปลวเพลิงจำนวนมาก
#ศูนย์วิทยุพระราม199