สรุปเหตุบรรเทาสาธารณภัย ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2564