สรุปเหตุบรรเทาสาธารณภัยประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2564