สรุปเหตุบรรเทาสาธารณภัย ประจำวันที่ 2 กันยายน 2564