สรุปเหตุบรรเทาสาธารณภัย ประจำวันที่ 11 กันยายน 2564