สรุปเหตุบรรเทาสาธารณภัย ประจำวันที่ 13 กันยายน 2564