สรุปเหตุบรรเทาสาธารณภัยประจำวันที่ 14 กันยายน 2564