สรุปเหตุบรรเทาสาธารณภัย ประจำวันที่ 19 กันยายน 2564