กิจกรรม Please Touch Workshop (ศิลปะสัมผัสได้)


เปิดรับอาสาสมัครในเวิร์คชอป “ศิลปะสัมผัสได้”
 ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมเป็นอาสาสมัครในเวิร์คชอป “ศิลปะสัมผัสได้”เพื่อผู้พิการทางสายตา
 ไม่จำเป็นต้องมีความรู้หรือทักษะด้านศิลปะใดๆ ขอเพียงมีความตั้งใจที่จะร่วมกันมอบโอกาส
 ให้ผู้พิการทางสายตาได้เข้าถึงความงดงามของศิลปะ
 Who can help?
 • ผู้ที่มีความสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับศิลปะ และสร้างสรรค์งานฝีมือด้วยตัวเอง
 • ร่วมเป็น “ผู้ให้” โดยการส่งต่อผลงานให้เป็นประโยชน์กับองค์กรการกุศลอื่นๆ
 Whom do can help?
 • เวิร์คชอป ‘ศิลปะสัมผัสได้’ ออกแบบขึ้นเพื่อผู้พิการทางสายตาที่มีอายุ 10 ปีขึ้นไป
 How do we help?
 • กิจกรรมนำโดย รศ. ทักษิณา พิพิธกุล อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะเพื่อผู้พิการทางสายตาอาสาสมัครมีบทบาทสำคัญในการช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจรายละเอียดต่างๆ ที่อาจารย์สอนได้มากยิ่งขึ้น  
 Workshop Programme:
 อาสาสมัครสามารถลงชื่อร่วมกิจกรรมในกี่ครั้งก็ได้ สัปดาห์ใดก็ได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และไม่จำเป็นต้องต่อเนื่องกัน โดยกิจกรรมจะจัดที่ห้อง Friends of BACC ชั้น  6 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร รวมทั้งหมด 5 ครั้ง ดังนี้
 ศิลปะการทอผ้าด้วยกี่มือ


ที่มา http://www.bangkok.go.th/cstd
ที่มา http://www.bacc.or.th/event/2169.html