หน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ


วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 – 16.00 น. ขอเขิญชวนประชาชนทุกคนร่วมโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องพระราม 2 ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร