🎏🌝มีนบุรี ชวนร่วมงานประเพณีวันลอยกระทง 11 พ.ย.62🌖🌸


🎏🌝มีนบุรี ชวนร่วมงานประเพณีวันลอยกระทง 11 พ.ย.62🌖🌸

>>นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี แจ้งว่า เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย เขตฯ ได้ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตมีนบุรี วัดแสนสุข และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ จัดงานเทศกาลลอยกระทง ตามโครงการ “การจัดงานเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย” ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดแสนสุข ถนนสุวินทวงศ์ เขตมีนบุรี ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป โดยในงานมีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และการแสดงดนตรีตลอดงาน

>>จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงานเทศกาลลอยกระทงของเขตมีนบุรี ตามวันและเวลาดังกล่าว และขอเชิญชวนร่วมสืบสานวัฒนธรรมโดยแต่งกายชุดผ้าไทย หรือชุดอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยร่วมประเพณีลอยกระทง ณ ท่าน้ำคลองแสนแสบ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่เทศกิจเขตมีนบุรี ช่วยอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยตลอดงาน

***********
ปชส.เขตมีนบุรี รายงาน