WEEC 2019


การประชุมสิ่งแวดล้อมศึกษาโลกครั้งที่ 10 เป็นการประชุมวิชาการนานาชาติที่ไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน แต่ยังรวบรวมความรู้จาก บริษัท และอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะการดูแลสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั่วโลก

การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อทุกคนที่ทำงานในด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในบริบทที่แตกต่างกัน ทั้งนี้การประชุมจะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทยระหว่างวันที่ 3 - 7 พฤศจิกายน 2562 คณะสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันโลกร้อนศึกษาแห่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมกับสำนักเลขาธิการของเครือข่ายการประชุมสิ่งแวดล้อมศึกษา (WEEC Network) โดยการจัดงานดังกล่าวคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมจากหลากหลายประเทศทั่วโลก

WEEC2019 จึงเป็นโอกาสที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน รวมถึงเทคโนโลยีล่าสุดสำหรับการพัฒนาด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นการเปิดโอกาสให้ได้พบปะพูดคุยกับผู้คนจากทั่วโลก เพื่อแบ่งปันความรู้ ผลงาน และเรียนรู้จากกันและกัน

วันที่ : 3 - 6 พฤศจิกายน 2562
สถานที่ : GH202 - 203 ไบเทค บางนา