COSMEX 2019


“ในอุปสรรค…มีโอกาสอยู่เสมอ” – อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
.
บางครั้ง โอกาสแค่เพียงครั้งเดียว อาจจะเปลี่ยน “Passion” ให้กลายเป็นความสำเร็จ ชมบทสรุปเรื่องราวชีวิตของบิ๊ก ในตอนสุดท้ายของ “Chance” เส้นทางสู่ธุรกิจความงาม
.
แล้วคุณล่ะ พร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่โลกธุรกิจความงาม? COSMEX 2019 พร้อมแล้วที่จะสร้างความสำเร็จไปด้วยกันกับคุณ วันที 5-7 พ.ย.นี้ ไบเทค บางนา ลงทะเบียน www.cosmexshow.com

#cosmex #cosmex2019 #beauty #beautyevent #beautyshow #คอสเม็กซ์ #อีเวนท์ #ความงาม #บิวตี้ #chance #passion