#คันนายาว >> เชิญชวนจิตอาสาพัฒนาลำรางข้างชุมชนนภาพิไลพัฒนา        นางช่อทิพย์  สิทธิพูล  ผู้อำนวยการเขตคันนายาว เชิญชวนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำรางข้างชุมชนนภาพิไลพัฒนา ซึ่งมีความยาว 250 เมตร โดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด จัดเก็บผักตบชวา วัชพืช เพื่อเปิดทางน้ำไหล ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณริมคลอง กำหนดพิธีเปิดในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณลานกีฬาชุมชนนภาพิไลพัฒนา (ซอยเสรีไทย 46) แขวงคันนายาว
         จึงขอเชิญชวน จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาลำรางข้างชุมชนนภาพิไลพัฒนา ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว การแต่งกาย ชุดจิตอาสาพระราชทาน (เสื้อสีเหลือง) สวมหมวก และผ้าพันคอพระราชทาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตคันนายาว หรือ โทร. 02 379 9938 - 9