คันนายาว >> แจ้งวันลงพื้นที่กำจัดยุง        นางช่อทิพย์ สิทธิพูล ผู้อำนวยการเขตคันนายาว แจ้งว่า สำนักงานเขตคันนายาว โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ได้กำหนดลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมี และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทั้งนี้ จะมีการประชาสัมพันธ์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบท ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตามพื้นที่เสี่ยง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เป็นการลดพื้นที่เสียงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยในวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ ชุมชนหมู่บ้านแสงอรุณ ถนนรามอินทรา วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ ชุมชนบ้านเกาะ ถนนสวนสยาม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หมายเลขโทรศัพท์ 0 2379 9944
                                                                                                 
ทิพวรรณ ปชส. เขตคันนายาว/รายงาน