เขตราษฎร์บูรณะ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562


สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ  จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 9 โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน กำจัดวัชพืช รดน้ำ และตัดแต่งต้นไม้ จัดทำทางเดินในสวน และพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่และบริเวณรอบสวน จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น โดยแต่งกาย ชุดเสื้อสีขาว หรือสีเขียว ตามความเหมาะสม