เขตสัมพันธวงศ์เชิญชวนเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 ณ คลองโอ่งอ่าง


นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขต แจ้งว่า สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกับสำนักงานเขตพระนคร กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 “สายธารแห่งศรัทธา ขมาอธิษฐาน สืบสานประเพณีที่งดงาม” ระหว่างวันที่ 8 - 11 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณคลองโอ่งอ่าง (สะพานหัน) เขตสัมพันธวงศ์และเขตพระนคร ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดงานฯ ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 พร้อมร่วมลอยกระทงกับผู้บริหารกรุงเทพมหานครและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมชมการแสดงบนเวที ได้แก่ การประกวดหนูน้อยนพมาศ การแสดงกลองยาว รำเนาวันลอยกระทง   รำโคมประทีป ระบำสุโขทัย มินิคอนเสิร์ตจาก “นุช วิลาวัลย์ อาร์สยาม” เป็นต้น และพบกับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน เช่น การเปิดโรงหนังการแปลง การออกร้านจำหน่ายสินค้าและอาหารมากมาย

สำนักงานเขตจึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 “สายธารแห่งศรัทธา ขมาอธิษฐาน สืบสานประเพณีที่งดงาม” ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม รักษาวันสำคัญของไทย หรือหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2235 9127 และ 0 2233 1224 - 8 ต่อ 7185 (ในวันและเวลาราชการ)