คลองสามวา เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองเกาะตาเทิ่ง (เกาะเลา) ถนนนิมิตใหม่ 36 เขตคลองสามวา


คลองสามวา เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองเกาะตาเทิ่ง (เกาะเลา) ถนนนิมิตใหม่ 36 เขตคลองสามวา

>>> นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา ขอเชิญชวนจิตอาสา 904 วปร. และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองคลองเกาะตาเทิ่ง (เกาะเลา) ถนนนิมิตใหม่ 36 เขตคลองสามวา
 
>>> ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 07.45 น.
>>> จุดรวมพล : บริเวณชุมชนน้ำใสดอกไม้สวย ถนนนิมิตใหม่ 36 เขตคลองสามวา

>>> การแต่งกาย : สวมใส่ผ้าพันคอและหมวกจิตอาสาพระราชทาน  / เสื้อสีเหลือง - ประชาชนทั่วไป สวมใส่เสื้อสีเหลือง แต่งกายรัดกุม พร้อมปฏิบัติงาน