“ตลาดนัดรีไซเคิล ขยะแลกไข่ คลองสามวา”


“ตลาดนัดรีไซเคิล ขยะแลกไข่ คลองสามวา”

นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองสามวา คัดแยกขยะรีไซเคิล และร่วมกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล "ขยะแลกไข่"

ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ บริเวณชั้น 1 หน้าห้องฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตคลองสามวา

สำหรับกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล "ขยะแลกไข่" ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ซึ่งเป็นการรณรงค์ให้บุคลากรในสังกัด ลดและคัดแยกขยะตามหลัก 3ช (3Rs)