เทศกิจวัฒนาอาสาทำดี ตัดผมฟรีให้น้องๆ    นายสุชัย สกุลรุ่งเรืองชัย ได้จัดทำโครงการเทศกิจจิตอาสา ตัดผมฟรี ทำความดีเพื่อส่วนรวม เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" จึงได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจดำเนินการจัดกิจกรรม "พี่เทศกิจ ตัดผมให้น้องๆ" เป็นการสร้างจิตสำนึกในด้านจิตสาธารณะให้แก่บุคลากรของฝ่ายเทศกิจ และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของข้าราชการ และบุคลากร ในสังกัดสำนักงานเขตวัฒนา รวมถึงนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจสำนักงานเขตคลองสาน, เขตคลองเตย, เขตดินแดง และเขตวัฒนาให้บริการ  
     กิจกรรมจะจัดขึ้น

      ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน

      และวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนสุเหร่าสามอิน


      โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครโรงเรียนใดมีความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ ให้บริการสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขตวัฒนา โทร. 02-3812136