🎏มีนบุรี ชวนตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ฟรี !! 19 พ.ย.นี้ 👱🏻‍♀👩🏻‍⚕🚑


🎏มีนบุรี ชวนตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ฟรี !! 19 พ.ย.นี้ 👱🏻‍♀👩🏻‍⚕🚑

>>นายไพโรจน์  จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี สำนักอนามัย จัดโครงการรณรงค์ตรวจคัดกรอง มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก ให้กับประชาชนฟรี โดยจัดรถเคลื่อนที่มาให้บริการตรวจคัดกรองฯ ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณหน้าอาคารเรือนไม้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองมีนบุรี สำนักงานเขตมีนบุรี

>>ซึ่งมะเร็งเต้านม พบมากเป็นอันดับ 1 ในผู้หญิงไทย โดยความเสี่ยงต่อโรคจะเพิ่มขึ้นตามอายุโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ได้แก่ พันธุกรรม การกลายพันธุ์ของยีน BRCA การสัมผัสกับเอสโตรเจนเป็นเวลานาน เคยมีประวัติเป็นมะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ และการใช้ชีวิตในแบบที่ทำลายสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการปล่อยให้น้ำหนักเกิน ขาดการออกกำลังกาย หรือการ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยแพทย์แนะนำให้ผู้หญิงที่อายุ 40 ปีขึ้นไปเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมทุก 1-2 ปี

>>ส่วนมะเร็งปากมดลูก พบได้บ่อยเป็นอันดับ 2 ของผู้หญิง โดยเกิดได้กับผู้หญิงทุกคนที่ผ่านการมีเพศสัมพันธ์ เนื่องจากกว่าร้อยละ 90 ของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกมีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัส HPV (Human Papillomavirus) ซึ่งเป็นไวรัสที่ติดต่อผ่านการสัมผัสทั้งจากการมีเพศสัมพันธ์และไม่ใช่เพศสัมพันธ์ ส่วนปัจจัยอื่น ได้แก่ ช่วงอายุระหว่าง 40-50 ปี มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆ มีบุตรหลายคน สูบบุหรี่ รวมถึงการมีปัญหาระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเอง (SLE) เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี มะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มแรกหรือระยะก่อนเป็นมะเร็งนั้นผู้ป่วยจะไม่มีอาการใดๆ เลย 

>>ดังนั้นผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว ควรเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกภายใน 3 ปีหลังการมีเพศสัมพันธ์ และหากยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์อาจเริ่มตรวจได้ตั้งแต่อายุ 30 ปีขึ้นไปโดยการตรวจแปปสเมียร์ (Pap test) ร่วมกับการตรวจหาเชื้อ HPV ส่วนผู้หญิงที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์ที่มีอายุตั้งแต่ 9 - 26 ปีควรฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับต่อต้านเชื้อ HPV ก่อนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก
 
>>จึงขอเชิญชวนสุภาพสตรีและผู้สนใจ นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตน เพื่อขอรับบริการได้ฟรี ตามวันและเวลาข้างต้น สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี โทร.  0 2540 5615-6 ต่อ 404 ในวันและเวลาราชการ 

***********
ปชส. เขตมีนบุรี รายงาน