โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองยาชิโย


รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองยาชิโย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด >> http://office.bangkok.go.th/eso/