บางกอกใหญ่เชิญชวนทำความ ดี ด้วยหัวใจ พัฒนาซอยรัชดาภิเษก 25


บางกอกใหญ่เชิญชวน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาซอยรัชดาภิเษก 25

นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ กทม. แจ้งว่าเขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยพัฒนาทำความสะอาดซอยรัชดาภิเษก 25 โดยการจัดเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ และกำจัดวัชพืช เพื่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

>>ลงทะเบียนเวลา 08.00 น. ที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่<<

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จึงขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พัฒนาซอยรัชดาภิเษก 25 ในวันและเวลาดังกล่าว การแต่งกายชุดจิตอาสา เสื้อสีเหลือง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 02-457 0096 ต่อ 5705-6