สำนักงานเขตสะพานสูงเชิญชวนพี่น้องจิตอาสา ร่วมกิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาทำความสะอาด "คลองบัวคลี่"


นายอมฤต สุวรรณทิพย์ ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง ขอเชิญชวน พี่น้องจิตอาสา ร่วมกิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาทำความสะอาด "คลองบัวคลี่" โดยร่วมกันทำความสะอาด ตัดกิ่งไม้ จัดเก็บผักตบชวา และวัชพืช เพื่อเปิดทางน้ำไหล กำหนดพิธีเปิดวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 น. พร้อมกัน ณ บริเวณท้ายซอยรามคำแหง 118 (หมู่บ้านสุวรรณพฤกษ์)

จึงขอเชิญชวนพี่น้องจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

การแต่งกาย : ชุดจิตอาสาพระราชทาน (เสื้อสีเหลือง หมวกและผ้าพันคอ)