คลองสามวา เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองลำควายตาย ถนนพระยาสุเรนทร์ 26 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา


คลองสามวา เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองลำควายตาย ถนนพระยาสุเรนทร์ 26 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา

>>> นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา ขอเชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองลำควายตาย ถนนพระยาสุเรนทร์ 26 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา ความกว้าง 10 - 15 เมตร ความยาว 1,600 เมตร

>>> ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.45 น.

>>> จุดรวมพล : บริเวณหมู่บ้านมัณฑนา ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา

>>> การแต่งกาย : สวมใส่ผ้าพันคอและหมวกจิตอาสาพระราชทาน  / เสื้อสีเหลือง - ประชาชนทั่วไป สวมใส่เสื้อสีเหลือง แต่งกายรัดกุม พร้อมปฏิบัติงาน