เขตราษฎร์บูรณะ ประชาสัมพันธ์วันลอยกระทง ผู้ปกครองควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด


วันลอยกระทงปีนี้ ผู้ปกครองควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ห้ามจุดประทัด ดอกไม้ไฟ และพลุ เด็ดขาดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซึ่งอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ และเกิดความเสียหายที่รุนแรง ดังนี้