เขตราษฎร์บูรณะ ห่วงความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลลอยกระทง


กทม. มีความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลลอยกระทง จึงได้กำหนดมาตรการป้องกัน เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนและประชาชน