โครงการตรวจคัดกรองโรคต่อมลูกหมากโต


โครงการตรวจคัดกรองโรคต่อมลูกหมากโต
มะเร็งลูกหมากและสุขภาพชาย และให้ความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารเมตตาธรรม
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ #สำนักการแพทย์