ร่วมใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์


ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้สนใจร่วมใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ ๙ รูป ณ บริเวณเรือนลำโพง เวลา 7.30 น. ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562