เขตหนองจอกกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่


>>นายวุฒิภัทร  คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก แจ้งว่า สำนักงานเขตหนองจอก กำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะรีไซเคิล ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย จากบ้านเรือนประชาชนในชุมชนและหมู่บ้านในพื้นที่เขตหนองจอก เพื่อลดปริมาณขยะที่จะต้องใช้งบประมาณในการฝังกลบทำลาย และช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยมีการจัดเก็บขยะประเภทต่าง ได้แก่

1. ของเหลือใช้ ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ชำรุด เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า หนังสือแบบเรียน นิตยสาร

2. ขยะรีไซเคิล ได้แก่ กระดาษ ขวด โลหะ พลาสติก  กระป๋องเครื่องดื่ม

3. ขยะอันตราย ได้แก่ หลอดไฟนีออน  แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์ ถ่านไฟฉาย

>> สำนักงานเขตหนองจอก จึงขอความร่วมมือและเชิญชวนท่านนำวัสดุสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ออกมาวางไว้บริเวณหน้าบ้านของท่านก่อนเวลา 09.00 น. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าจัดเก็บประจำเดือนธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ดังนี้

      1. วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562  ณ หมู่บ้านปาริชาติ ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี

      2. วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 ณ หมู่บ้านภัสสร 13 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี

      3. วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ หมู่บ้านเอื้ออาทรประชาสำราญ ถนนประชาสำราญ แขวงคลองสิบสอง

      4. วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 ณ หมู่บ้านกิตติชัย 9 ถนนมิตรไมตรี แขวงคู้ฝั่งเหนือ

      5. วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562 ณ หมู่บ้านทาวน์แอนด์คันทรี ถนนสังฆสันติสุข แขวงกระทุ่มราย