เขตราษฎร์บูรณะ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


>>>เขตราษฎร์บูรณะ  จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร<<<

>>>นางสาวภาวนา ใจเสงี่ยม ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ กทม. แจ้งว่า สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 – 15.00 น. ณ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ โดยเวลา 07.30 น. มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์  เวลา 09.00 น. มอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่าง เวลา 10.00 น. มีพิธีสงฆ์ การจัดงานดังกล่าว มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ กิจกรรมศาสตร์ของพระราชา กิจกรรมนิทรรศการสืบสานพลังแผ่นดิน ฯลฯ เพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรัก ความกตัญญู และสำนึกในพระคุณของพ่อ<<<
>>>สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น<<<