เขตสัมพันธวงศ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร


นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขต แจ้งว่า สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกับกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ สน.พลับพลาไชย 2 สน.จักรวรรดิ และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ จุดรวมพลบริเวณลานจอดรถวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
สำนักงานเขตจึงขอเชิญชวนจิตอาสา และประชาชนทั่วไป แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง สวมหมวกและผ้าพันคอพระราขทาน เข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว