มีนบุรี เชิญชวน “จิตอาสา พัฒนาคูคลอง ลำรางสนามบัว” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


มีนบุรี เชิญชวน “จิตอาสา พัฒนาคูคลอง ลำรางสนามบัว” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  
>> นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี ขอเชิญชวน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ ลำรางบึงสนามบัว (พิธีเปิดบริเวณโรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์) ซอยสุวินทวงศ์ 28 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 07.50 น. เริ่มลงทะเบียน เวลา 07.30 น. โดยดำเนินการจัดเก็บขยะ กำจัดวัชพืชผักตบชวาภายในคูคลองและแนวริมคลอง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
  
>>จึงขอเชิญชวน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม“จิตอาสา เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว การแต่งกายชุดจิตอาสาพระราชทาน สวมหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน หรือสวมเสื้อเหลือง ใส่ชุดรัดกุมพร้อมปฏิบัติงาน สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02 540 7214