เขตคลองเตยเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ณ อุทยานเบญจสิริ


สำนักงานเขตคลองเตยร่วมกับสโมสรโรตารีในพื้นที่เขตและภาคีเครือข่าย กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ อุทยานเบญจสิริ ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. เพื่อให้เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เขตคลองเตย ได้ทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เป็นการตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศ ให้มีพื้นที่ในการแสดงออกอย่างเหมาะสม
ภายในงานมีซุ้มอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเด็กแจกฟรีตลอดงาน พร้อมกิจกรรมการละเล่น เกมชิงรางวัลมากมาย นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีของเยาวชนเขตคลองเตยและพื้นที่ใกล้เคียง จึงขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน และผู้ปกครองในพื้นที่เขตคลองเตยและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกิจกรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น