หนองจอกเชิญร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศ


หนองจอกเชิญร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศ
>>> นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก แจ้งว่า สำนักงานเขตหนองจอก ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย เปิดรับบริจาคโลหิตจากประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีโลหิตเพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศาลาประชาคม เขตหนองจอก จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว