💚พรุ่งนี้แล้ว!! สวนหลวงเชิญชวนร่วมงาน ‘สวนหลวงร่วมใจรักษ์ พิทักษ์คลองบางโคล่’🏃🏻‍♂


วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 
นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการเตรียมงาน’คนรักษ์คลองบางโคล่ ตามโครงการสวนหลวงร่วมใจรักษ์ พิทักษ์คลองบางโคล่’ โครงการที่เกิดจากการผนึกกำลังร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งจะมีการจัดงานในวันพรุ่งนี้ (12 มกราคม 2563) ณ คลองบางโคล่ บ้านป่า เขตสวนหลวง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

กิจกรรมภายในงานจะมีการจัดแข่งเรือเชื่อมความสามัคคี/กิจกรรมการวาดภาพระบายสี/กิจกรรมรักการอ่าน/พร้อมการแสดงบนเวที/นิทรรศการประวัติชุมชน/ การจัดแสดงเรือโบราณ/จุดเช็คอิน/ ภาพวาดศิลปะบนกำแพงตลอดแนวคลอง ระยะทางประมาณ 500 เมตร และซุ้มจำหน่ายอาหารฮาลาลและเครื่องดื่ม การจำหน่ายสินค้าที่ระลึกสำหรับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงาน

ทั้งนี้ เขตสวนหลวงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หรือติดต่อสอบถามฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร.0 2322 4667