เขตพญาไทขอเชิญชวนจิตอาสาร่วมกิจกรรม "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต


เขตพญาไทขอเชิญชวนจิตอาสาร่วมกิจกรรม "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต

>> นายสินธุ์ชัย บุญปักษ์ ผู้อำนวยการเขตพญาไท ขอเชิญชวนจิตอาสาร่วมกิจกรรม "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" พัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต กำหนดพิธีเปิดวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2563 และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 18 มกราคม 2563 ทั้งนี้ ขอเชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน กรุงเทพมหานคร ทุกท่าน แต่งกายเสื้อสีเหลือง สวมหมวกและผ้าพันคอจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตพญาไท โทร. 0 2279 4141 ต่อ 6459