กิจกรรมดีๆ “ขยะรีไซเคิลแลกไข่” ที่บางกอกใหญ่


กิจกรรมดีๆ “ขยะรีไซเคิลแลกไข่” ที่บางกอกใหญ่

นางสาวกรุณา  ธูปเทียนหอม  ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ กทม.แจ้งว่าเขตฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแยกขยะก่อนนำมาทิ้ง ซึ่งช่วยลดปริมาณขยะในพื้นที่ให้ลดน้อยลง   จึงได้จัดกิจกรรม “ขยะรีไซเคิลแลกไข่” โดยการนำขยะและสิ่งของเหลือใช้ เช่น ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กล่องกระดาษ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ มาแลกไข่ ภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้ามือสอง สภาพดี รวมถึงแจกน้ำหมักชีวภาพ ผู้ที่สนใจสามารถมาร่วมกิจกรรมได้ในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-11.00 น.  ณ  บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงานเขตบางกอกใหญ่  สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร.0-2457-0069  ต่อ 5724