คันนายาวเชิญชวนจิตอาสาพัฒนาลำรางแยกปลายคลองเกร็ด


 

นางช่อทิพย์ สิทธิพูล ผู้อำนวยการเขตคันนายาว แจ้งว่า ขอเชิญชวนจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำรางแยกปลายคลองเกร็ด จากคลองครุถึงคลองหกขุด ความกว้าง 5 - 6 เมตร ความยาว 1,900 เมตร โดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด จัดเก็บผักตบชวา วัชพืช เพื่อเปิดทางน้ำไหล ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณริมคลอง กำหนดพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ชุมชนรามอินทรา 83, 85 ซอยรามอินทรา 83 แขวงรามอินทรา
จึงขอเชิญชวน จิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาลำรางแยกปลายคลองเกร็ด ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว การแต่งกาย ชุดจิตอาสาพระราชทาน (เสื้อสีเหลือง) สวมหมวก และผ้าพันคอพระราชทาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตคันนายาว หรือ โทร. 0 2379 9938 - 9